Home / Meet the Team!

Meet the Team!

Come meet the team! 

Smita Shah

About

Sejal Sanghvi

Vishna Shah

Rhea Shah

Nikhit Shah

Salmaan Davdani